NEGRO

Exposició col·lectiva a Km7 Espai d'Art. Saus, Alt Empordà

El dia 3 de juny, amb molta afluència de gent que compartien l'alegria de retrobar-se, es va inaugurar l'exposició col·lectiva "NEGRO", 25 obres de 25 artistes, promoguda per l'escultor i galerista José Luis Pascual, que dóna sortida a la temporada d'estiu de la Galeria Km7 Espai d'Art, Saus.

En aquesta exposició he presentat per primera vegada la meva obra S.O.S., de resina tintada, fusta de roure y una roda de bicicleta que s’inclou un una sèrie en les que estic treballant en les quals juxtaposo la figuració escultòrica (d’arrel clàssica i expressionista) amb objectes reals i quotidians, -en aquest cas una roda-, que, descontextualitzats del seu ús comú, duc a l’àmbit artístic, per dotar-los d’altres significats. Jugo doncs aquí a la tensió realitat/representació, objet trouvé/modelat, per fer que de la suma de les parts neixi un contingut nou.