Obra seriada en tiratges curts que, en format de llibre, vinculo intrinsicament text i il·lustració, sigui aquesta dibuix o gravat

Obra