El dibuix te connexió directe amb la forma i el volum. Son possibilitats que, sorprenentment, no solc utilitzar en els estudis previs de les escultures. El dibuix disposa d’una palestra pròpia de recursos plàstics que obra una via pròpia per la meva creativitat expressiva.

Obra