Cada material i cada tècnica dóna un registre plàstic diferent i en el moment de la creació es imprescindible tenir-ho present i respectar-ho. Quan em plantejo començar una obra, començo fent un estudi previ per el material que correspon a les meves intencions expressives, la seva textura, el seu color, el seu pes, la seva bona adequació al seu emplaçament definitiu, i, al mateix temps planejar un mètode que em permetrà realitzar-la. Aquesta aproximació prèvia, pragmàtica i reflexiva, que no es pot separar del procés creatiu, m’és absolutament imprescindible quan m’he de plantejat escultures de gran format o que han de perdurar en determinats espais o situacions. .

Obra