Gravat Quan m’expresso per mitjà de la tècnica artística del gravat calcogràfic, em sento entre el dibuix i l’escultura. Concebo l’obra en el pla bidimensional, amb una limitació d’utilització dels colors molt clars, com passa en el dibuix. D’altra banda, tècnicament, em sento molt a prop de l’escultura, incidint lentament i pacientment en la planxa de zinc amb la fe de l’escultor que sap esperar mesos per constatar el resultat del seu treball. Imprimeixo el meus gravats personalment. La calcogràfica és de les poques tècniques de reproducció que no s’han pogut mecanitzar, i la meva obra gràfica —aiguaforts, resines, gravats a la manera negra, collages— s’ha d’estampar inevitablement a mà: cal entintar cada vegada la planxa, imprimir d’un en un cada paper. Fer personalment, en el meu taller, amb el meu tòrcul, el tiratge de la planxa em permet aprofitar les tècniques d’impressió segons el meu criteri i donar un últim matís a l’obra.

Obra